Aanmelden voor workshop

Blockchain design thinking

Tijdens het programma “blockchain design thinking”, leer je (bedrijfs)processen te zien als onderdeel van een totale keten, netwerk of klantreis. Je leert te denken in circulaire, continu verbeterende ketens met de klant als vertrekpunt van een gezamenlijke klantbediening.

In de training worden de functionaliteit, de kenmerken, eigenschappen en uitdagingen van blockchain uitgelegd. We doen dit a.d.h.v. de lean (startup) filosofie om de verbeteringen te kunnen begrijpen. We helpen jouw organisatie- ontwerp te demonstreren en te valideren. Belangrijk is om het concept te leren begrijpen om van  daaruit de veranderingen te gaan zien voor producten, diensten en processen. Een ICT-achtergrond is niet nodig.

Ben je geïnteresseerd?