Aanmelden voor workshop

Dagprogramma lean systeemdenken

Tijdens het programma “Lean systeemdenken”, leer je bedrijfsprocessen te zien als onderdeel van een totale keten en klantreis. Je leert te denken in duurzame, continu verbeterende ketens met de klant als vertrekpunt van een gezamenlijke klantbediening.

In de training worden de functionaliteit, de kenmerken, eigenschappen en uitdagingen van blockchain uitgelegd. We doen dit a.d.h.v. de lean filosofie om de verbeteringen te kunnen begrijpen en business cases te kunnen valideren. Belangrijk is om het concept te leren begrijpen om van  daaruit de veranderingen te gaan zien voor producten, diensten en processen. Een ICT-achtergrond is niet nodig.

Ben je geïnteresseerd?